Nieuws: circulair bouwen

Visie: Bouwend Nederland gaat voor een gezonde, veilige, betaalbare woning-, utiliteits- en grond- weg- en waterbouw met geringe impact op het milieu, waarbij economische, sociale en ecologische investeringen en eisen in balans zijn. Onderdeel hiervan is het (verder) reduceren van primair grondstofgebruik, het hergebruiken of recyclen van gebruikte materialen en het beperken van bouw- en sloopafval. Bouwend Nederland vindt het belangrijk dat er sectorbrede afspraken komen die relevant zijn voor alle bouwmaterialen en bouwelementen. Ten aanzien van bijvoorbeeld: meten circulariteit, uitvragen circulariteit, uniforme eisen aan materialenpaspoorten.

Ontwikkelingen

In 2017 heeft Bouwend Nederland, met 180 andere partijen, het Grondstoffenakkoord getekend. Ambities:
• streven naar 10% circulair inkopen in 2020 door overheden
• 2030 halverwege de doelstelling voor 2050
• 2050 Nederland circulair

Januari 2018 ging de wettelijke grenswaarde aan de milieubelasting van materialen van nieuwe gebouwen in, de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Deze kijkt o.a. naar herbruikbaarheid. Bouwbedrijven toetsen hun ontwerpen aan deze MPG. De berekening gebruikt de Nationale Milieudatabase (NMD), daarin staan bouwmaterialen met hun milieu gegevens.

De vraag naar duurzaam materiaalgebruik in aanbestedingen neemt, met name in grotere GWW-werken, toe. In de B&U en kleinere GWW werken is deze vraag vooralsnog beperkt.

Bron: https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/circulair-bouwen