Disclaimer:

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. JS Uitzendorganisatie BV sluit iedere aansprakelijkheid die voortvloeit uit elektronische verzending uit. Externe e-mail wordt door JS Uitzendorganisatie BV niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

This e-mail is intended solely for the addressee(s). Distribution to and use by others is not permitted. JS Uitzendorganisatie BV excludes any liability arising from electronic transmission. External e-mail is not used by JS Uitzendorganisatie BV for entering into obligations.